Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


| Skeppsbron

Undersökningar i Södra Munksjön

Inom kort planeras ett antal utredningar att utföras. Det är geoteknik, miljöteknik och arkeologiska utredningar som ska utföras.
Nedan finner du en preliminär tidplan:

Geoteknikerna etablerar sig vecka 25 och beräknas vara inom området i två veckor.

Miljöteknikerna etablerar sig vecka 26 och beräknas vara inom området i två veckor.

Arkeologerna etablerar sig på området vecka 26 och beräknar att arbetet tar ca två veckor om de inte hittar några fynd.

I länkarna nedan finner du ytterligare information kring varje utredning.

Geoteknisk undersökning
Arkeologisk undersökning
Miljöteknisk undersökning


Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Följ oss på:

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter