Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

2015-03-26

| Utvecklingsbolaget

Välkommen på drop-in

Vid ett antal tillfällen under våren arrangeras drop-in träffar för företagare. Träffarna arrangeras som ett led i Jönköpings kommuns arbete att förbättra företagsklimatet. Ambitionen är att förenkla och underlätta näringslivets kontakter med kommunens olika verksamheter.

Vid de olika träffarna kommer vi på Södra Munksjön Utvecklings AB finnas representerade tillsammans med näringslivsavdelningen, tekniska kontoret, stadsbyggnadskontoret samt miljö- och hälsoskyddskontoret. Dessutom finns både Företagarna och Svensk Näringsliv på plats.

Det är första gången någonting liknande arrangeras och förhoppningen är det skall skapa plattformar för direktkommunikation. Om det hela faller väl ut kan konceptet för möten med näringslivet mycket väl bli ett återkommande inslag.

Den första av träffarna hölls fredagen den 20 mars. De övriga äger rum den 29 april och den 29 maj, kl. 10.00–12.00 i kommunens reception vid Juneporten. Varmt välkomna!

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.