Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.


| Utvecklingsbolaget

Åsa Friis blir ny VD för Södra Munksjön Utvecklings AB

Det nya kommunala utvecklingsbolaget Södra Munksjön Utvecklings AB, som ska arbeta med omvandlingsområdet vid Södra Munksjön, börjar ta form. Nu står det klart att det blir Åsa Friis som får det spännande uppdraget att leda verksamheten.

Åsa Friis är civilingenjör och har under lång tid arbetat i ledande befattningar och som projektledare.  Hon har tidigare arbetat som Bygg- och förvaltningschef vid Parkeringsbolaget i Göteborgs stad. Idag arbetar hon som senior projektledare vid Göteborgs hamn AB där hon bland annat arbetar med utbyggnaden av en ny hamndel på 600 000 kvadratmeter.

Men nu byter alltså Åsa Göteborg mot Jönköping. Den 16 mars gör hon sin första arbetsdag som VD.

-Min bild av Jönköping är att staden är i ett expansivt skede där det händer mycket spännande. Detta i kombination med att få vara med att utveckla området vid Södra Munksjön och få vara med och bygga upp bolaget från början lockade mig särskilt, säger Åsa Friis.

Det har snart gått ett år sedan Södra Munksjön Utvecklings AB bildades. Bolagets uppgift är att utifrån ramprogrammets intentioner utveckla det 300 hektar stora området från industriområde till en större stadsdel med plats för 12 000-14 000 människor. Bolagets uppgift är köpa mark och fördela byggrätter till externa intressenter som vill bygga på området, men också att stärka det regionala arbetet kring logistik och infrastruktur. Just nu pågår arbetet med att föra över kommunal mark till bolaget och i höst kommer ett förslag till en ny detaljplan över området att kunna gå ut på samråd.

- Att vi nu tar nästa kliv i visionen om Södra Munksjöområdet är en mycket angelägen framtidsfråga för kommunens tillväxt och utveckling. Så snart Åsa Friis är på plats kan vi på allvar börja jobba med omvandlingen. I det arbetet blir hennes kunskap och erfarenheter en stor tillgång, säger Ann-Mari Nilsson (C), kommunstyrelsens ordförande.