Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Byggloggen

Byggloggen visar de tre senaste artiklarna i arkivet Loggar.

Skapa en logg

  1. Navigera till byggloggens arkiv Loggar som är placerat under Delområden > Skeppsbron > Byggloggen Skeppsbron
  2. Skapa en ny artikel och välj mallen Logg-inlägg
  3. Skriv valfri text där det står Text
  4. Högerklicka på artikeln och välj Egenskaper > Metadata.
  5. Kryssa ur Ärv värde på metadatat Loggdatum och välj sedan datum som ska visas före din text i byggloggen. Tryck OK.
  6. Publicera artikeln för att visa den i byggloggen.
Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Följ oss på:

Följ oss på Facebook
Följ oss på Instagram
Följ oss på Twitter