Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

Stadsbyggnadsvisionen

Vad innebär stadsbyggnadsvisionen?

Jönköping har goda förutsättningar att möta framtiden. Staden är ett viktigt centrum i vår region med ett bra, vackert läge och fantastiska omgivningar. Detta vill man ta vara på och utveckla på bästa sätt.

År 2000 tog kommunfullmäktige beslut om ett arbetssätt där vi i process- och projektform utvecklar staden — Stadsbyggnadsvision 1.0. Åtta år senare kom Stadsbyggnadsvision 2.0.

Att utveckla en stad innebär så mycket mer än att bygga vägar, broar och kvarter. Tanken med stadsbyggnadsvisionen är Jönköping behöver utvecklas med ett perspektiv på helheten. Som utgångspunkt i detta ansvarsfulla arbete finns fyra huvudsakliga utvecklingsområden: Stadens liv och innehåll, Förnyelse i stadskärnan, Förnyelse kring Munksjön och Stadens hållbara kommunikationer.

Tack vare sin storlek, sitt geografiska läge, högskolorna, det aktiva näringslivet och vackra omgivningar kan Jönköping bli en av landets starkaste stadsregioner. Stadsmiljön och livet i staden är viktiga för livskvalitet, utveckling och hållbarhet. Staden utvecklas dock inte av sig själv. Det behövs en vision och ett målmedvetet samarbete mellan offentliga och privata intressen för att Jönköping ska stärka sin roll som regionens centrum. Ett gemensamt stationsläge för Götalandsbanan och Europabanan i stadskärnan skulle kunna öka möjligheterna ytterligare för en hållbar förstoring av regionen.

Staden är en resurs att bygga vidare på

I staden finns större möjligheter till en mångfald av såväl arbeten, varor och tjänster som fritidsaktiviteter och nöjen. När stadskärnan fylls med människor skapar folkvimlet i sig själv en lockande atmosfär. Det gör att många människor också får lust att vara här och att butiker, affärer och andra näringsidkare får fler kunder. Genom att skapa fler möjligheter för hushåll, företag och offentlig verksamhet att finnas och verka i stadskärnan lägger Jönköpings kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster grunden till hela regionens utveckling.

Bolagets roll i visionen

Södra Munksjön Utvecklings AB är en nytänkande utveckling av stadsbyggnadsvisionens ena hörnsten - nämligen att skapa förnyelse kring Munksjön. Bolagets är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Läs mer om bolagets roll.

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Läs om webbplatsens tillgänglighetöppnas i nytt fönster