Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

Södra Munksjön

Södra Munksjön är ett 296 hektar stort område fyllt av liv, människor, bra kommunikationer och närhet till natur och vatten. Södra Munksjön blir en förlängning av Jönköpings befintliga stadskärna. Området ska vara attraktivt för både boende och besökare. Det ska göra invånarna stolta över sin stad. De olika delområden som finns inom Södra Munksjön kommer få sin egen karaktär och prägel tack vare de olika visioner och förutsättningar som finns för varje plats.

I området ska du kunna bo centralt men samtidigt naturnära. Du kan bo i ett boende som passar just dig - hyreslägenhet eller bostadsrätt, stor eller liten. Alla med ett spännande uttryck och god arkitektur. Du ska ha nära till strandpromenaden och grönområdet för att finna din egen oas och ditt vilrum i vardagen. Samtidigt kommer du ha nära till affärer, kaféer, restauranger och stadens utbud av både offentlig och kommersiell service runt hörnet.

En blandstad

Södra Munksjön ska vara en blandstad som utgår ifrån social hållbarhet där människans välbefinnande står i centrum. Genom att tillgodose människors rättigheter ska goda, trygga, jämställda och jämlika mötesplatser och en hälsosam livsmiljö skapas. Ambitionen för nya kvarter och byggnader ska bland annat vara ett varierat innehåll, livliga bottenvåningar och olika typer av boendemiljöer i form och storlek. Stadsdelen ska dessutom byggas med en attraktiv och spännande arkitektur som ger variation och mångfald i uttryck.

Centralt och naturnära boende

I omvandlingsområdets olika stadsdelar ska man kunna bo centralt men samtidigt ha gångavstånd till grönytor och gröna promenadstråk. Områdets närhet till Munksjön gör ett sjönära liv möjligt med strandpromenader och vattenaktiviteter. Centrala gröna parker vävs in mellan kvarteren där boende och besökare finner plats för avkoppling och rekreation. Grönytor och vatten ska dessutom användas för att främja biologisk mångfald och skapa en robusthet i samhället inför kommande klimatförändringar.

Attraktiv knutpunkt

Det ska finnas plats för alla typer av företag och ett rikt utbud av service och handel. På så sätt skapar man förutsättningar för en levande stadsdel, alla tider på dygnet. I Södra Munksjön planerar man också för en station för Sveriges kommande höghastighetsjärnväg. Detta skulle göra området till regionens mest centrala arbets- och mötesplats med bara någon timmes resväg till Sveriges storstäder. Stationsområdet blir områdets stora knutpunkt för service, människor, handel, kontor och konferens.

Enkelt att förflytta sig

Södra Munksjön ska innehålla promenadstadsdelar som det är lätt att röra sig i. Både till fots och till cykel. Flera av gatorna ska utformas på de gåendes villkor och både huvudstråk och gångvägar knyter an till centralt belägna parker. I Södra Munksjön ska kollektivtrafiken få utrymme och man tittar även på andra innovativa och energi-effektiva transportalternativ som en del i det hållbara arbetet med området.

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Läs om webbplatsens tillgänglighetöppnas i nytt fönster