Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

LogPoint South Sweden

Södra Munksjön Utvecklings AB har två olika huvuduppdrag. Det ena, som många redan känner till handlar om stadsutveckling av området söder om sjön Munksjön, och det andra handlar om logistik och industriutveckling av Torsvik – det vill säga Logpoint South Sweden. Södra Munksjön utvecklings AB står alltså på två ben, som båda behövs lika mycket för att Jönköpings utveckling ska kunna gå framåt.

LogPoint South Sweden som inkluderar områdena Torsvik och Stigamo ligger strategiskt placerat utmed E4:an bara några minuter söder om Jönköping. Idag verkar runt 100 företag här med stor variation på storlek, inriktning, behov och verksamheter. Gemensamt för många företag är att de är logistikintensiva och därför drar nytta av LogPoints strategiska geografiska läge; Från området når du ca 80 procent av Sveriges befolkning inom en radie på 40 mil. Dessutom ligger LogPoint centralt placerat i förhållande till Skandinaviens huvudstäder, och flera stora städer i Norra Europa.

Organisationen bakom LogPoint South Sweden jobbar ständigt för att erbjuda högsta möjliga service både till de som redan finns på området, eller de som önskar att etablera sig i framtiden. Hör av dig till oss om du har frågor eller är intresserad av att etablera ditt företag på området!


Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Läs om webbplatsens tillgänglighetöppnas i nytt fönster