Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

Det här är utvecklingsbolaget

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag som ska leda och driva stadsutvecklingen i Södra Munksjön.

Södra Munksjön Utvecklings AB, SMUAB, har två huvuduppgifter. Den ena är att leda stadsutvecklingen och göra verklighet av det antagna ramprogrammet för Södra Munksjön. Bolaget har ett samlat ansvar och ska vara drivkraften för frågorna och utvecklingen inom området samt ha helhetsbilden för stadsomvandlingen. I detta ingår bland annat att förvärva, förvalta och sälja fastigheter samt att driva framtagandet och genomförandet av nya detaljplaner. Den andra huvuduppgiften handlar om logistik- och industriutveckling av det expansiva logistikområdet LogPoint South Sweden.

Verksamheten ska bedrivas med gott samarbete och i samverkan med olika kommunala förvaltningar och externa parter, intressenter och allmänhet i området både söder om Munksjön och på LogPoint.

Södra Munksjön Utvecklings AB ingår i koncernen Jönköpings Rådhus AB, vilket i sin tur ägs till 100% av Jönköpings kommun.

Styrelse - ordinarie ledamöter
Mona Forsberg, ordförande (s)
Robin Hansson, 1:e vice ordförande (mp)
Peter Jutterström, 2:e vice ordförande (m)
Lynn Carlsson, ledamot (s)
Andreas Sturesson, ledamot (kd)
Axel Lindqvist, ledamot (c)
Roland Hagström, ledamot (sd)

Verkställande direktör
Henrik Gustafsson


Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Läs om webbplatsens tillgänglighetöppnas i nytt fönster