Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

Projekt

Vi jobbar emellanåt med olika större projekt som Jönköpingsborna kommer i kontakt med. Här kan du läsa mer om dem!

Elbilskonferensen 2019

Elbilskonferens

Som ett led i hållbarhetsarbetet i Södra Munksjön anordnade bolaget en nationell konferens som syftade till att titta mer på elbilens framfart och även hur vi anpassar stadsplanering för att möta behovet av mer laddinfrastruktur. Konferensen hölls den 10 april 2019 i Jönköping.

Läs mer.

Parker i Skeppsbron.

Parker i Skeppsbron

Delområdet Skeppsbron kommer präglas av sina parker där det ska finnas plats för både aktiviteter, lugna områden och gröna oaser. Nu är det slutliga gestaltningsförslaget för parker och gator i den västra delen av Skeppsbron klart!

Läs mer.

Medborgardialog för Munksjökajen och parker i Skeppsbron

Under hösten 2016 höll vi en medborgardialog för Munksjökajen och parker i Skeppsbron. Dialogen har handlat om att få in förslag, tankar och idéer på vad Jönköpingsborna vill ha och kunna göra på platserna.

Läs mer.

Munksjökajen

Genom att öppna upp Munksjökajen kommer det för första gången bli möjligt att gå runt Munksjön utan att behöva lämna vattnet en enda gång! Munksjökajen kommer sträcka sig längs med Munksjöstaden upp till brofästet vid högskolan i norr. Projektet omfattar även Munksjötorget.

Läs mer.

Idétävling för stationsområde

Under 2016 arrangerade vi en idétävling för att få fram förslag på innehåll och utformning av det framtida stationsområdet i Södra Munksjön. Vinnaren blev Wingårdh arkitektkontor AB tillsammans med BuroHappold ApS.

Läs mer.

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.