Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

Projekt

Vi jobbar emellanåt med olika större projekt som Jönköpingsborna kommer i kontakt med. Här kan du läsa mer om dem!

Illustration med olika bygg-symboler i blått och orange.

Markanvisning för Kvarteret Öljetten

Under 2020 pågår markanvisningen för Kvarteret Öljetten i Skeppsbron. Markanvisning är ett sätt för oss att hitta en lämplig aktör som bygger på vår mark. Markanvisningen för Öljetten har ett klart och tydligt mål; att hitta innovativa och utmärkande sätt att skapa social hållbarhet.

Läs mer om markanvisningen för Kvarteret Öljetten.

Illustration för elbilskonferensen. Två gröna klot med elbilar, elcyklar, sol, moln, hus osv.

Elbilskonferens

Som ett led i hållbarhetsarbetet i Södra Munksjön anordnade bolaget en nationell konferens som syftade till att titta mer på elbilens framfart och även hur vi anpassar stadsplanering för att möta behovet av mer laddinfrastruktur. Konferensen hölls den 10 april 2019 i Jönköping.

Läs mer om elbilskonferensen.

Liten visionsbild av en frodig kvarterspark. Man ser bland annat en ung kvinna och blommande träd.

Parker i Skeppsbron

Delområdet Skeppsbron kommer präglas av sina parker där det ska finnas plats för både aktiviteter, lugna områden och gröna oaser. Nu är det slutliga gestaltningsförslaget för parker och gator i den västra delen av Skeppsbron klart!

Läs mer om parkerna i Skeppsbron.

Illustration med träd, gungor, ett barn som springer, en cykel osv.

Medborgardialog för Munksjökajen och parker i Skeppsbron

Under hösten 2016 höll vi en medborgardialog för Munksjökajen och parker i Skeppsbron. Dialogen har handlat om att få in förslag, tankar och idéer på vad Jönköpingsborna vill ha och kunna göra på platserna.

Läs mer om medborgardialogen. 

Liten del av en visionsbild där man bland annat kan se en gammal tegelbyggnad med en servering. I bakgrunden syns nybyggda hus.

Munksjökajen

Genom att öppna upp Munksjökajen kommer det för första gången bli möjligt att gå runt Munksjön utan att behöva lämna vattnet en enda gång! Munksjökajen kommer sträcka sig längs med Munksjöstaden upp till brofästet vid högskolan i norr. Projektet omfattar även Munksjötorget.

Läs mer om Munksjökajen.

En liten del av det vinnande förslaget i Idétävlingen. Man kan se en del av stationsbyggnaden, spårvagnsspår samt människor som promenerar.

Idétävling för stationsområde

Under 2016 arrangerade vi en idétävling för att få fram förslag på innehåll och utformning av det framtida stationsområdet i Södra Munksjön. Vinnaren blev Wingårdh arkitektkontor AB tillsammans med BuroHappold ApS.

Läs mer om idétävlingen.

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Läs om webbplatsens tillgänglighetöppnas i nytt fönster