Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Visionsbild över en liten park i Skeppsbron. I bilden syns prunkande blomsterplanteringar i olika färger, träd och buskar, en parkbänk med en vuxen och två barn och en person som leder en cykel.

Parker i Skeppsbron

Nu visar vi upp det slutliga gestaltningsförslaget för parker och gator i västra Skeppsbron. Välkommen till vår utställning!

Under 2016 påbörjades arbetet med gestaltning och innehåll i parker och gator i nya stadsdelen Skeppsbron.

Som en del i detta hölls en medborgardialog där vi fick veta vad ni tyckte var viktigt att få med i parkerna. Samtidigt togs 3 olika arkitektförslag fram för parkerna och gatornas utseende och innehåll.

Gestaltningen klar för parker och gator

Nu har förslagen bakats ihop med åsikterna från medborgardialogen till ett slutligt förslag för den västra delen av Skeppsbron som kommer ligga till grund för hur den detaljerade planeringen och utförandet av parkerna blir. Vårt mål är att verkligheten ska bli så lik förslaget som möjligt.

Välkommen till vår utställning!

Nu kan du se gestaltningsförslaget i vår utställning på Södra Strandgatan 10, 553 20, Jönköping. Vi visar också nya fina visionsbilder över parkerna samt vilka synpunkter från medborgardialogen som finns med i det slutliga förslaget.

Utställningen är öppen måndag-fredag, när någon i personalen finns på plats. Vanligtvis mellan 08.00-17.00. Välkomna!

Karta över vilka delar i Skeppsbron som gestaltningsförslaget täcker.

Det är parker och gator inom den mörkblå ramen som detta slutliga gestaltningsförslag täcker. Resterande delar av Skeppsbrons parker och gator gestaltas i ett senare skede. Klicka på bilden för att se den större.

Aktuellt just nu

  • Utställning av gestaltningsförslaget på Södra Strandgatan 10

Ladda ner gestaltningsförslaget

Gestaltningsförslaget för parker och gator i Skeppsbron är uppdelat i tre delar:

SkeppsbroparkenPDF

ParkettparkenPDF

Gator i SkeppsbronPDF

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Läs om webbplatsens tillgänglighetöppnas i nytt fönster