Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

Vad händer när dialogen är slut?

Medborgardialogen för Munksjökajen och parkerna i Skeppsbron är inte slut bara för att man inte längre kan lämna in förslag. Det stora arbetet börjar när vi faktiskt ska ta till oss det som kommit in och implementera förslagen i det stora utformningsarbetet.

Två personer från SMUAB har arbetat aktivt med dialogen under tiden den pågick och sedan även gjort sammanställningen. I arbetet med sammanställningen har man i största möjliga mån försökt tolka och göra de inkomna förslagen så stor rättvisa som möjligt. Man har dessutom låtit medborgarna få sin "egen röst" i de olika beslutsgrupper och arbetsgrupper som funnits för Munksjökajen och parker i Skeppsbron. De personer från SMUAB som arbetat med dialogen har då suttit med på möten enbart i syfte att lyfta åsikter och förslag som kommit in i medborgardialogen. När det slutliga förslaget till både kajen och parkerna ska ritas upp kommer medborgardialogen ligga med som en viktig del i det arbetet. Denna sammanställning (med bilagor) skickas med i den processen och kommer sedan följas upp.

Resultatet i medborgardialogen kommer presenteras och redovisas i olika sammanhang. Bland annat för SMUABs styrelse, alla medarbetare i SMUAB samt besluts- och arbetsgrupper för de två projekten. Vi tycker det är viktigt att så många som möjligt får höra vad allmänheten har tyckt!

Det fortsatta arbetet med Skeppsbron och Munksjökajen kommer gå att följa löpande här på webben, där även de slutliga utformningsförslagen för både Munksjökajen och Skeppsbron så småningom läggs ut.

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.