Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

Vad är en markanvisning?

Genom en markanvisning bestäms vem som får bygga på kommunal mark.

Markanvisningar har olika riktlinjer och genomförs på olika sätt i varje kommun.

Väldigt förenklat skulle man dock kunna säga att målet med en markanvisning ofta är att hitta den mest lämpliga byggaktören för ett område eller ett kvarter som ska bebyggas på kommunal mark.

För att kunna hitta en så lämplig byggaktör som möjligt är det bra om markägaren är tydlig med vilka krav, förutsättningar och önskemål som finns för kvarteret eller området. Kanske tycker man det är extra viktigt med nyskapande arkitektur, eller kanske miljövänligt byggande. Detta är i så fall bra att tydliggöra när en markanvisning startas.

Hur går en markanvisning till?

Markanvisningar kan genomföras på en mängd olika sätt. Ett sätt är en så kallad "direktanvisning" där det inte finns något behov av jämförelse utan där man redan bestämt sig för en specifik aktör som ska få bygga. Det finns också olika versioner av "jämförelse-markanvisningar" där man tar in och utvärderar idéer och förslag från flera olika aktörer samtidigt. Dessa markanvisningar kan ske i flera olika steg där byggaktörerna stegvis blir färre och färre och där man tillslut utser en (eller ibland flera) "vinnare" som faktiskt får bygga och genomföra sitt projekt.

En markanvisning där man låter fler än en aktör skicka in sina idéer och visioner kan vara ett bra sätt för att få upp ögonen för nya byggaktörer eller för kreativa och nyskapande idéer.

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Läs om webbplatsens tillgänglighetöppnas i nytt fönster