Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

Så här går markanvisningen till

Markanvisningen för Öljetten i Skeppsbron genomförs i två steg: Kval & Final.

Steg 1: Kval

Kvalet är öppet för alla som tror att de kan bidra med en innovativ och bra idé eller lösning för social hållbarhet. Vi vill då få ta del av er starka och tydliga idé om socialt hållbar stadsutveckling och hur ni skulle låta det prägla kvarter Öljetten i Skeppsbron.

I kvalet kommer fokus därför enbart vara social hållbarhet och det är utifrån det som ert projekt kommer att utvärderas, inte utifrån en gestaltad form.

Steg 2: Final

Utifrån kvalet väljs 3-5 team ut som sedan är med och deltar i finalen. I finalen ska idén och visionerna från kvalet omsättas och översättas till en gestaltad, synlig form för Öljetten där dessutom fem ytterligare teman ska vara utgångspunkt inför utvärderingen:

  • Aktiva bottenvåningar
  • Bostäder
  • Gårdar
  • God arkitektur
  • Något att prata om

Vi vill att de som är med i finalen tittar på dessa 5 teman genom sina ”social-hållbarhets-glasögon” och omsätter det till hur de ska skapa kvarteret.


Illustration över tävlingsupplägget. I det första steget, kvalet, kan alla vara med och tävla. i kvalet är fokus enbart social hållbarhet. En bedömningsgrupp väljer ut 3-5 team som går vidare till finalen. I finalen ska man vidareutveckla sin idé. En jury bestämmer vem som vinner.

Klicka på bilden för att se en större version.

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Läs om webbplatsens tillgänglighetöppnas i nytt fönster