Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Illustration med blandade bygg-symboler i orange och blått. Bland annat lyftkran, bygghjälm, kon, hus, ritning och spade.

Markanvisning för Öljetten, Skeppsbron

Nu pågår markanvisningen för kvarteret Öljetten i nya stadsdelen Skeppsbron i Jönköping. Den här markanvisningen har ett klart och tydligt mål; att hitta innovativa och utmärkande sätt att skapa social hållbarhet.

Nu är kvalet i markanvisningen avgjort och fem förslag har gått vidare till final! Läs mer om det här.

Fokus: Social hållbarhet

I markanvisningen för Öljetten i Skeppsbron vill vi se era tankar, idéer och visioner om att skapa ett kvarter där social hållbarhet får ta plats.

För oss handlar social hållbarhet om att skapa förutsättningar för ett jämlikt vardagsliv. I en socialt hållbar stadsdel tycker vi att det finns möjligheter till möten över klassgränser, etniciteter, generationer och genusstrukturer. Det är en fråga om att fördela mer jämlikt och att fokusera på hur människor ska kunna leva tillsammans i de urbana rummen.

Vi vill sätta social hållbarhet på kartan och visa att i Skeppsbron vågar vi vara i framkant. Det här ska bli något att prata om!

Skeppsbron & Öljetten

Vid Munksjöns södra strandkant i Jönköping växer den levande och dynamiska stadsdelen Skeppsbron fram. Vi planerar för sjönära bostäder, butiker, kaféer, restauranger, arbetsplatser, gröna parker och lugna promenadstråk. Stadsdelen utvecklas tillsammans av Södra Munksjön Utvecklings AB, HSB Göta och Skanska som ingår i ett samverkansavtal.

Läs gärna mer om Skeppsbron här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fastigheten Öljetten ger möjlighet att enligt detaljplan bygga upp till 10 200 m2 BTA. Kvarteret planeras att innehålla bostäder. I bottenvåningen planeras för centrumverksamheter för att skapa ett livfullt gaturum. Kvarteret består av två delar, där den ena är bostäder och centrumverksamheter och den andra ett parkeringshus. Parkeringshuset ingår inte i denna markanvisning.

Bostäderna i Öljetten ska vara bostadsrätter, vilket ger intressanta utmaningar för att nå visionen om ett socialt hållbart kvarter.

Läs mer om kvarteret i Inbjudan till markanvisning Öljetten.

Tävlingsupplägg, förutsättningar och information

Läs om hur tävlingen går till här.

All information, förutsättningar och komplett tävlingsupplägg för markanvisningen hittas i Inbjudan till markanvisning Öljetten.

Frågor?

Samtliga frågor skickas till:

markanvisning@sodramunksjon.se

Frågor och svar publiceras anonymt här.öppnas i nytt fönster

Tidplan för markanvisning

Steg 1: Kval

April

  • 22 april - Utskick inbjudan. Kval startar.
  • 29 april kl. 13.30 - Startmöte kval

Maj

  • 29 maj kl. 12.00 - Inlämning av material till kval

Juni

  • v.26 Beslut vilka som går vidare till finalen

Steg 2: Final

Augusti

September

  • 22 september, kl. 12.00 - Inlämning av material till final

Oktober

  • Utvärdering & medborgarröst

Oktober/November

  • 11 november - Vinnare utses!

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Läs om webbplatsens tillgänglighetöppnas i nytt fönster