Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Byggloggen

Under bygg- och genomförandefasen händer det mycket. Vad är på gång just nu i den västra delen av Skeppsbron?

Klicka på en annan månad i "års-menyn" för att bläddra bland tidigare logganteckningar.

  • Cementgatan – klart med plattläggning av del av Cementgatan och del av Oskarshallsgatan. Jord i planteringsytor.Kv 4 Färdigställd, inflytt från och med 18/10Kv 8 – fortsatt grundläggning & markarbetenKv 9 – gårdsbjälklaget är på plats. De sista prefabelementen monteras.
  • Cementgatan: Plattläggning av Cementgatan och del av Oskarshallsgatan.Kv 4: Blästring av betong i parkeringshus (man blästrar för att få fäste när betongen ska behandlas).Kv 8 : Fortsatt grundläggning, gjuter för plattor.Kv 9 : Gårdsbjälklaget är på plats, monterar de sista prefabelementen.