Södra Munksjön logotyp, länk till startsidan.

Byggloggen

Under bygg- och genomförandefasen händer det mycket. Vad är på gång just nu i den västra delen av Skeppsbron?

Klicka på en annan månad i "års-menyn" för att bläddra bland tidigare logganteckningar.

  • Anläggningen av den slutlig gestaltningen på flera gator runt Kvarter 4 börjar under maj. Alltså runt Parkeringshus, LiDL, Friskis, Förskolan mm. Detta innebär bland annat plattläggning, anläggning av planteringar och viss asfaltering.
  • Markmiljöundersökning i Skeppsbroparken utförs på måndag 25/4. Det är planerat för 1 dags arbete. Dvs. kommer en borrbandsvagn ta markprover på några markytor i Skeppsbroparken.
    • Anläggning av tillfällig park i Skeppsbron påbörjas så smått måndagen 11 april. Planen är att arbetena med parken är färdigställda i slutet av maj (2022) . Ett sätt att göra området finare och trevligare fram tills den permanenta parken kan anläggas om ett par år. Topiro utför arbetet och kommer tillfälligt sätta upp staket runt de ytor som de arbetar på för tillfället.
    • Markmiljöundersökning i Skeppsbroparken startas upp under slutet av april. Ska inte innebära någon störning för boende eller förbipasserande.