Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

Byggloggen

Under bygg- och genomförandefasen händer det mycket. Vad är på gång just nu i den västra delen av Skeppsbron?

Följ de senaste anteckningarna i byggloggen! Vill du veta mer om vad som händer? Kontakta projektedare Anna Friestedt!

  • Asfaltering på samtliga gator är klart. Montage av bänkar, cykelställ, papperskorgar, planteringsskydd mm. pågår.
  • Plattsättningen är helt klart på hela området. Byggnation av anslutningsväg norr om kvarter 3 pågår. Justering av bärlager klart. Resterande asfaltsarbeten påbörjas på fredag.
  • Justering av bärlager pågår. Plattsättning klart.
  • Montage av stödmur och trappa vid busshållplats utmed Jordbrovägen. Justering av bärlager östra delen av Skeppsbron etapp 1. Plattsättning pågår kring kv.3

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Läs om webbplatsens tillgänglighetöppnas i nytt fönster