Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Lediga lokaler i Södra Munksjön, Jönköping

Lediga lokaler i Södra Munksjön

Under tiden vissa delar av Södra Munksjön utvecklas kommer andra delar fortsätta att nyttjas precis som vanligt. Många befintliga lokaler kan därför hyras under en längre period innan ytan behövs för stadsutveckling. Här samlar vi våra lediga lokaler som alla har bra lägen nära centrala Jönköping.

Lokal 1 - Kämpevägen 17, 361 m2

Bildkollage med tre bilder som visar en vit rektangulär industribyggnad från tre olika vinklar. Byggnaden har små fönster på långsidorna och man kan se större portar på kortsidorna. Himlen är blå.

Byggnaden som lokalen ligger i syns här från tre olika håll. Klicka på bilden för att se den något större.

Lokal för lager och enklare butik eller försäljningslokal med kontor och personalutrymmen.

Adress: Kämpevägen 17, 553 02 Jönköping.
Storlek: Ca 361 kvadratmeter.
Möjlig hyrestid: 5-10 år.

Övrigt: Parkering finns i anslutning till lokal.

Ladda ner ritning över lokalen här.PDF

Flygbild över hela fastigheten där den aktuella lokalen ligger. Det finns flera stora byggnader, den aktuella lokalen finns utmarkerad i byggnaden längst i öster. Man ser att lokalen har en entré från byggnadens långsida, samt en större port på kortsidan i söder.

Flygbild där lokalen är utmarkerad. Entrén finns på byggnadens långsida och en större port finns på kortsidan i söder. Klicka på bilden för att se den större.

Lokal 2 - Kämpevägen 17, ca 200 m2

Lagerlokal med takhöjd 3,5 m med nymonterad vikport och gångdörr.

Adress: Kämpevägen 17, 553 02 Jönköping.
Storlek: Ca 200 kvadratmeter.
Möjlig hyrestid: 5-10 år.

Övrigt: Parkering finns i anslutning till lokal.

Ladda ner ritning över lokalen här.PDF

Flygbild över hela fastigheten där den aktuella lokalen ligger. Det finns flera stora byggnader, den aktuella lokalen finns utmarkerad i byggnaden i mitten. Man ser att lokalen har en port med gångdörr från byggnadens långsida åt söder. 

Flygbild över fastigheten där den aktuella lokalen finns utmarkerad. Klicka gärna på bilden för att se den större.

Är du intresserad av att hyra?

Kontakta Bernt Idén på:

Telefon: 036-10 55 44 eller via mail: fornamn.efternamn@sodramunksjon.se

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Läs om webbplatsens tillgänglighetöppnas i nytt fönster