Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Visionsbild som visar tanken med en upphöjd höghastighetsjärnväg. Under järnvägen kan bilar, cyklar och bussar köra, människor promenera och kommersiella lokaler få plats. Allt detta försöker bilden demonstrera. 

Visionsbild som visar tanken med en upphöjd höghastighetsjärnväg.

Stationsområdet

Stationsområdet ligger mitt i Södra Munksjön och i direkt anslutning till Skeppsbron. Områdena knyts ihop med den stora livfulla esplanaden mitt i Skeppsbron som sträcker sig från strandkanten i norr till stationstorget i söder. Den här delen av staden blir full av liv och rörelse!

Höghastighetsstationen kommer bli ett nav i Sveriges nya järnvägssystem. Härifrån kan du ta dig till Sveriges tre största städer; Stockholm, Göteborg och Malmö på runt en timma och samtidigt pendla inom regionen. En sådan knutpunkt behöver innehålla det mesta; handel, förströelse, kontor, konferens och evenemang. Tät och hållbar trafik är också en förutsättning för att området ska fungera och för att knyta ihop stationsområdet med resten av Jönköping.

Mest troligt är att stationsläget i Jönköping blir upphöjt istället för marknivå. Detta beror på de stora höjdskillnader som finns runt Jönköping. En fördel med upphöjda spår är att gator kan passera under dem vilket tillåter en sammanhängande stadsutveckling på bägge sidor om spåren.

Tidplanen för området hänger till stor del på riksdags- och regeringsbeslut kring höghastighetsjärnvägen som ännu inte är tagna.

Under 2016 höll SMUAB i en idétävling för stationsområdet i Södra Munksjön. Målet var att få in idéer, tankar, utformning och lösningar på på hur ett kommande stationsområde kan planeras in i Södra Munksjön och Jönköping. Vinnare i idétävlingen blev förslaget "Next Jönköping".

”Knutpunkten i Södra Munksjön”

Stationsområdet i korthet

Storlek: ca 25 ha

Boende: 0 personer

Arbetsplatser: ca 4700 st

Kommersiella ytor: 
runt 31 000 m²

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Läs om webbplatsens tillgänglighetöppnas i nytt fönster