Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
En bild i oskärpa där man ser människor i stadsmiljö som promenerar. 

Solåsen & Fridhem

Med direkt koppling till E4 och närhet till Jönköpings centrum finns alla förutsättningar för volymhandel, evenemang och samlingspunkter. I Solåsen och Fridhem finns plats för allas intressen!

Fridhem och Solåsen sträcker sig längs med Stationsområdets och Östra Munksjöns södra sidor, hela vägen längs med E4.

Tanken är att Solåsens läge ska utnyttjas som ett renodlat volymhandelsområde. Det är lätt att ta sig till området från E4:an med bil, men också med kollektivtrafik, gång och cykel från stadskärnan.

Visionen för Fridhem är ännu inte fullt utvecklad men med järnvägen precis intill kan området utvecklas med verksamheter kopplade till höghastighetsstationen. Här kan man tänka sig lokaler för bland annat ”back office”, möten, kontor, utbildning, forskning och konferens. En perfekt samlingspunkt när kollegorna kommer från olika städer i landet. De större kvarteren söder om stationsområdet kan också rymma byggnader för evenemang, arrangemang eller idrott. En plats för allas intressen!

Solåsen och Fridhem blir en viktig infart till Södra Munksjön och Jönköping. Lösningar med infartsparkeringar eller liknande är troligt att hitta på området för att sedan kunna välja kollektivtrafik vidare till stadskärnan.

”En plats för allas intressen"

Solåsen & Fridhem i korthet

Storlek: ca 65 ha

Boende: 0 personer

Arbetsplatser: ca 1000 st

Kommersiella ytor: 
runt 205 000 m²

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Läs om webbplatsens tillgänglighetöppnas i nytt fönster