Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

Skeppsbron Östra

Den östra delen av Skeppsbron kommer präglas av den breda strandparken, det vattennära läget och det livfulla stadslivet.

Skeppsbron Östra sträcker sig från den livfulla Tallahovsesplanaden mitt i Skeppsbron och sedan österut mot det nuvarande djursjukhuset. Hela området angränsar till Munksjöns sydöstra strandkant. Skeppsbron kommer utvecklas i två etapper, och den östra delen byggs som nummer två.

I Skeppsbron Östra får vattnet en stark identitet, men även naturen genom den gröna strandparken som blir riktigt bred i denna del av Skeppsbron. Här finns plats för aktiviteter och förströelse för alla åldrar. I östra delen av parken övergår naturen till ett mer vildvuxet slag genom de naturliga trädklungor och vattenbildningar som bevaras och förstärks. Mitt bland kvarteren i området skapas även en tillgänglig kvarterspark.

Många av bostäderna på Skeppsbron Östra får härlig utsikt över Munksjön. Hela Skeppsbron kommer när den är färdig ha en perfekt blandning mellan stadspuls, grönska och sjöliv!

Planen är att Skeppsbron Östra ska börja byggas under 2021 och vara helt färdigställt och färdiginflyttat till 2027. Målet är att först inflyttningen ska kunna ske runt 2024.

"Livfulla parker och vattennära boende"

Skeppsbron östra i korthet

Storlek: ca 20 ha

Boende: runt 2200 personer

Arbetsplatser: ca 900 st

Kommersiella ytor: 
runt 20 000 m²

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.