Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Visionsbild över Östra Munksjön som visar en kanal med vatten, grönska och vass omkring, och bebyggelse i bakgrunden. 

Östra Munksjön

Östra Munksjön ligger mitt emellan de två stadssjöarna Munksjön och Rocksjön där dessutom ett naturreservat finns. Vatten och vildvuxen natur sätter därför sin prägel på området. Östra Munksjön blir området med naturnära boende för alla typer av människor!

Östra Munksjön är till ytan Södra Munksjöns största delområde med sina 119 hektar och sträcker sig längs med hela östra sidan av Munksjön; från Skeppsbron i Söder, till Kålgården i norr och mot Rocksjön i nordost. Östra Munksjön kommer i slutändan utvecklas till tre stadsdelar: Simsholmen, Gamla Flygfältet och Gamla Bangården.

Stadsbyggnadsvisionens fokus på ”staden och sjöarna” blir extra tydlig i Östra Munksjön då området angränsar till de båda stadssjöarna Munksjön och Rocksjön, med sitt naturreservat. Samspelet mellan natur och stad är därför det som sätter störst prägel på området. Här kommer trygga och livfulla kvarter uppföras kring gröna gårdar och stora parker. Naturen, parkerna och även Simsholmskanalen blir viktiga delar av strukturen.

Östra Munksjön ska bli en levande stadsdel med arbetsplatser, bostäder, skola och nöjen. Här ska alla kunna hitta en bostad som faller en i smaken. Nytänkande, varierad arkitektur samt bostäder i olika storlekar och boendeformer är därför viktiga ledord.

”Naturnära boende för alla typer av människor”

Östra Munksjön i korthet

Storlek: ca 120 ha

Boende: runt
15 000 personer

Arbetsplatser: ca 4000 st

Kommersiella ytor: 
runt 35 000 m²

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.

Läs om webbplatsens tillgänglighetöppnas i nytt fönster