Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

Fridhem

Fridhem blir samlingspunkten för kunskap, evenemang och arrangemang. En plats för allas intressen.

Fridhem sträcker ut sig längs med Stationsområdets södra sida och angränsar till Solåsen i öster. Området har ingen direkt kontakt med Munksjön men däremot bra förbindelser till E4 som går precis intill.

Visionen för Fridhem är ännu inte fullt utvecklad men med järnvägen precis intill kan området utvecklas med verksamheter kopplade till höghastighetsstationen. Här kan man tänka sig lokaler för bland annat ”back office”, möten, kontor, utbildning, forskning och konferens. En perfekt samlingspunkt när kollegorna kommer från olika städer i landet. De större kvarteren söder om stationsområdet kan också rymma byggnader för evenemang, arrangemang eller idrott. Fridhem blir en plats för allas intressen!

Fridhem blir tillsammans med Solåsen en viktig infart till Södra Munksjön och Jönköping. Lösningar med infartsparkeringar eller liknande är troligt att hitta på området för att sedan kunna välja kollektivtrafik, cykel eller gång vidare till stadskärnan.

"En plats för allas intressen"

Solåsen & Fridhem i korthet

Storlek: ca 65 ha

Boende: 0 personer

Arbetsplatser: ca 1000 st

Kommersiella ytor: 
runt 205 000 m²

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.