Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

Byggloggen

Under bygg- och genomförandefasen händer det mycket. Vad är på gång just nu i den västra delen av Skeppsbron?

Följ de senaste anteckningarna i byggloggen! Vill du veta mer om vad som händer? Kontakta projektedare Anna Friestedt!

  • 2018-11-27 Relining av spillvattenledning i Jordbrovägen påbörjas.
  • 2018-11-15 Rivningar klara.
  • 2018-09-24 Arkeologisk utredning på plats påbörjas.
  • 2018-04-24 Rivning av området påbörjas.
  • 2018-03-16 Detaljplan Skeppsbron etapp 1 vinner laga kraft.
  • 2018-01-01 Detaljprojektering av Skeppsbron etapp 1 påbörjas.

Loggar

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.