Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

Byggloggen

Under bygg- och genomförandefasen händer det mycket. Vad är på gång just nu i den västra delen av Skeppsbron?

Följ de senaste anteckningarna i byggloggen! Vill du veta mer om vad som händer? Kontakta projektedare Anna Friestedt!

 • 2019-11-12 Saneringen av Kvarter Östen med flera avslutas. Asfaltering sker vid anslutning mot Jordbrovägen. Vatten och avlopp anslutet mot befintlig brunn i Jordbrovägen. I entreprenaden för allmän platsmark renar vi vatten från grundvattensänkning för att klara våra myndighetskrav.
 • 2019-08-19 Start byggnation gator och ledningar Skeppsbron etapp 1.
 • 2019-06-03 Sanering av området runt gamla Slakteriet påbörjas.
 • 2019-03-18 Annonsering av förfrågningsunderlag Skeppsbron etapp 1.
 • 2019-03-11 Utläggning av överlast på gatumark påbörjas.
 • 2019-02-07 Tekniska kontoret gör förberedande arbete inför byggnation. Byte av vattenledning genom västra delen av Skeppsbroparken.
 • 2018-12-12 Skanskas första spadtag för nya kontorshuset Dialogen.
 • 2018-11-27 Relining av spillvattenledning i Jordbrovägen påbörjas.
 • 2018-11-15 Rivningar klara.
 • 2018-09-24 Arkeologisk utredning på plats påbörjas.
 • 2018-04-24 Rivning av området påbörjas.
 • 2018-03-16 Detaljplan Skeppsbron etapp 1 vinner laga kraft.

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.