Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon
Facebook-ikon
Instagram-ikon
Twitter-ikon

Byggloggen

Under bygg- och genomförandefasen händer det mycket. Vad är på gång just nu i den västra delen av Skeppsbron?

Följ de senaste anteckningarna i byggloggen! Vill du veta mer om vad som händer? Kontakta projektedare Anna Friestedt!

 • 2020-02-20 Dagvatten i cementgatan blir färdigt denna vecka. Geoduk på Skeppsbrogatan, från Cementgatan österut. Montage av pumpstation. Platta för VA-ledningar i Parkettgatan formas och gjuts. Fjärrvärme pågår.
 • 2020-02-13 Gjutning av ledningsplattor på Cementgatan. Klara med östra nedtrappning av bankpålningplattor på Skeppsbrogatan / Cementgatan. Sluttampen på huvudspillvattenledning Oskarshallsgatan. Formning av ledningsplattor Parkettgatan.
 • 2020-02-06 VA- Schakt för Oskarshallsgatan är i slutfasen. Övrigt VA-arbete i Orskarshallsgatan går enligt plan. VA-schakt pågår i Cementgatan. Provtryckning del av spillvattenledning utförd med gott resultat.Spontlåda på plats och schakt för pumpstation pågår.
 • 2020-01-30 VA-schakt för Oskarshallsgatan är i slutfasen. Övrigt VA-arbete i Orskarshallsgatan går enligt plan. VA-schakt pågår i Cementgatan. Provtryckning del av spillvattenledning utförd med gott resultat.”
 • 2020-01-17 Vi har jobbat hårt på att lösa kommande Cementgatan men nu sitter spont på gatan. Sänkning av grundvatten pågår. Pålning för VA-schakt avslutas denna veckan
 • 2019-12-19 Förberedelser för pålning, flytt av överlast. Förberedelser inför julledighet. Återfyllning av Oskarshallsgatan och Murstensgatan pågår.
 • 2019-12-12 Refug asfalterat på Jordbrovägen, återställning klar.
  Gjutning VA-plattor Slakthusgatan pågår. Hela delen öster om överlast är pålat. Schakt Oskarshallsgatan, nästa vecka gjuts brunnsplattor.
 • 2019-12-06 Lyckad provspontning Cementgatan.
  Fjärrvärme påbörjad Oskarshallsgatan. Schakt Oskarshallsgatan. Påbörjat fyll efter sanering Skeppsbrogatan.
 • 2019-11-22 Gjutning av pålplattorna i Skeppsbrogatan fortskrider. VA-arbetet fortsätter i Oskarshallsgatan. Första delen av vattenledningen är lagd fram till Murstensgatan.
 • 2019-11-19 Asfalt klart på nytt körfält Jordbrovägen. Arbete pågår med dagvattenbrunnar. Sanering färdigställd utmed Skeppsbrogatan.
 • 2019-11-12 Saneringen av Kvarter Östen med flera avslutas. Asfaltering sker vid anslutning mot Jordbrovägen. Vatten och avlopp anslutet mot befintlig brunn i Jordbrovägen. I entreprenaden för allmän platsmark renar vi vatten från grundvattensänkning för att klara våra myndighetskrav.
 • 2019-08-19 Start byggnation gator och ledningar Skeppsbron etapp 1.
 • 2019-06-03 Sanering av området runt gamla Slakteriet påbörjas.
 • 2019-03-18 Annonsering av förfrågningsunderlag Skeppsbron etapp 1.
 • 2019-03-11 Utläggning av överlast på gatumark påbörjas.
 • 2019-02-07 Tekniska kontoret gör förberedande arbete inför byggnation. Byte av vattenledning genom västra delen av Skeppsbroparken.
 • 2018-12-12 Skanskas första spadtag för nya kontorshuset Dialogen.
 • 2018-11-27 Relining av spillvattenledning i Jordbrovägen påbörjas.
 • 2018-11-15 Rivningar klara.
 • 2018-09-24 Arkeologisk utredning på plats påbörjas.
 • 2018-04-24 Rivning av området påbörjas.
 • 2018-03-16 Detaljplan Skeppsbron etapp 1 vinner laga kraft.

Vill du veta mer?

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för löpande information

E-postadressen lagras och behandlas endast för att vi ska kunna skicka ut vårt nyhetsbrev till dig.
Vid varje nyhetsbrevsutskick kan du välja att avprenumerera på nyhetsbrevet eller uppdatera din e-postadress.

Logotyp, Södra Munksjön

Södra Munksjön Utvecklings AB är ett helägt kommunalt bolag vars syfte är att leda och driva fram stadsomvandlingen i Södra Munksjöområdet. Bolaget har ett samlat ansvar för frågorna inom området och ska genom samarbete och goda kontakter förverkliga det, av Jönköpings kommunfullmäktige, fastslagna ramprogrammet.